ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ondemand

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020

με έκπτωση ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 30-35%

 Ο νέος και καινοτομικός κύκλος των ondemand προγραμμάτων κατάρτισης στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποτελείται από 41 online προγράμματα που προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα οποία το Φθινοπωρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, προσφέρονται με έκπτωση διδάκτρων 30-35% (ανάλογα με το πρόγραμμα). Η έκπτωση ισχύει για όσους ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 2020 (προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, 2020).

 

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να φτιάξουν το Προσωπικό τους Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα. Δηλαδή, η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν ποιες ημέρες και ποιες ώρες της εβδομάδας θα αφιερώσουν στο πρόγραμμά τους (για μελέτη, παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαλέξεων κλπ).

 

Στα προσφερόμενα προγράμματα περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα miniMBA καθώς και προγράμματα ειδίκευσης στα σημαντικότερα για την εποχή μας αντικείμενα διοίκησης επιχειρήσεων. Δοθείσης της διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων σήμερα και της κινητικότητας του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και προγράμματα ειδίκευσης σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων στην Αγγλική γλώσσα. Τα προσφερόμενα ondemand εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 5, 7, 10 ή 25 εβδομάδων, και είναι τα παρακάτω.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 25 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

miniMBA (στα Ελληνικά) *

miniMBA (στα Αγγλικά) *

 

SMALL SCALE BUSINESS MANAGEMENT *

* Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 50 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 25 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **

MARKETING, CUSTOMER CARE & CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT **

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων διοίκησης **

MANAGEMENT **

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων **

MARKETING **

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **

STRATEGIC MANAGEMENT **

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ **

COMMUNICATION, PUBLIC RELATIONS & LEADERSHIP **

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ **

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT **

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ **

INTERNET AND EMAIL MARKETING **

ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ **

INTERNATIONAL BUSINESS **

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ **

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT **

 

PROJECT MANAGEMENT **

 

STARTING YOUR OWN BUSINESS **

 

SPORTS MANAGEMENT **

 

HERITAGE TOURISM & MUSEUM MANAGEMENT **

**Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 20 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 10 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ***

PRINCIPLES OF MANAGEMENT ***

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ***

PRINCIPLES OF MARKETING ***

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ***

PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT ***

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ***

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ***

 

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ***

 

*** Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 14 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 7 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ****

INTRODUCTION TO MANAGEMENT ****

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ****

INTRODUCTION TO MARKETING ****

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ****

INTRODUCTION TO STRATEGIC MANAGEMENT ****

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ****

 

**** Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 10 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 5 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

Ο νέος κύκλος των ondemand προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει προγράμματα του UNIVERSITY WITHOUT BORDERS (που αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία Καθηγητών από 61 Πανεπιστήμια, 27 διαφορετικών χωρών και των 5 Ηπείρων), τα οποία έχουν προσαρμοσθεί στην Ελληνική πραγματικότητα. Την τελευταία περίοδο τα προγράμματα του UNIVERSITY WITHOUT BORDERS έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 3500 άτομα από 18 χώρες.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 5, 7, 10 ή 25 εβδομάδες (ανάλογα με το πρόγραμμα)

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους τη

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Μέχρι την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, 2020

 

ΤΜΗΜΑΤΑ «PART-TIME»: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους PART TIME, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους το διπλάσιο χρόνο (14 ημέρες) για να ολοκληρώσουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης τους.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «PART-TIME»: 10, 14, 20 ή 50 εβδομάδες (ανάλογα με το πρόγραμμα)

 

Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, όπως και ενδιαφερόμενοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα (ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία κλπ).

 

Πριν από τη λήξη του προγράμματος και για την αξιολόγησή τους, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος σε ΤΕΣΤ αξιολόγησης και υποβάλλουν ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, την οποία υλοποιούν με βάση οδηγίες που τους παρέχονται. Η δομή των προσφερομένων προγραμμάτων κατάρτισης είναι ευέλικτη και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλέξουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματός τους.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ:  1) σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ,

2) σε απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία και

3) σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail).

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωσης του προγράμματός τους, απονέμεται στους εκπαιδευόμενους ΒΕΒΑΙΩΣΗ.

 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισής οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή υποστήριξη από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, που δρα ως Σύμβουλος-Καθηγητής του εκπαιδευόμενου.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, τα νέα ondemand προγράμματα προσφέρονται με σημαντική μείωση των διδάκτρων τους προς όλους, ούτως ώστε το τελικό κόστος συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα να είναι:

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

5 εβδομάδες

145 Ευρώ

95 Ευρώ

7 εβδομάδες

175 Ευρώ

115 Ευρώ

10 εβδομάδες

215 Ευρώ

145 Ευρώ

25 εβδομάδες

415 Ευρώ

285 Ευρώ

 

Στο παραπάνω κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τα δίδακτρά τους σε δόσεις (2-8 δόσεις  & ποσό δόσης 55-70 Ευρώ ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος).

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PART TIME (κατόπιν της έκπτωσης 30-35%): 135 Ευρώ των 10 εβδομάδων, 170 Ευρώ των 14 εβδομάδων, 210 Ευρώ των 20 εβδομάδων, και 400 Ευρώ των 50 εβδομάδων

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: για να λάβετε πληροφορίες για τα προγράμματα και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία των αιτήσεων θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgBoq8XpkkjJyQNNDjVduF1e1MCbLda3vxz0aNwHohpKM9A/viewform

& στο hondrosdiomidis@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 6934293632.

 

Ο αριθμός θέσεων σε κάθε πρόγραμμα είναι περιορισμένος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 HOBAUnitonlineat:

HELLENIC OPEN BUSINESS ADMINISTRATION