ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ondemand

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Κατάρτισης, Γεώργιος Γιαννιάς (DEA, University of Rennes) ανακοινώνει τον νέο και καινοτομικό κύκλο των ondemand προγραμμάτων κατάρτισης στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ο οποίος αποτελείται από 41 online προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ξεκινήσει όποια ημερομηνία θέλει.

 Επιπλέον, η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να φτιάξουν το Προσωπικό τους Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα. Δηλαδή, η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν ποιες ημέρες και ποιες ώρες της εβδομάδας θα αφιερώσουν στο πρόγραμμά τους (για μελέτη, παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαλέξεων κλπ).

 Στα προσφερόμενα προγράμματα περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα miniMBA και προγράμματα ειδίκευσης στα σημαντικότερα για την εποχή μας αντικείμενα διοίκησης επιχειρήσεων. Δοθείσης της διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων σήμερα και της κινητικότητας του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και προγράμματα ειδίκευσης σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων στην Αγγλική γλώσσα. Τα προσφερόμενα ondemand εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 5, 7, 10 ή 25 εβδομάδων, μπορούν να ξεκινήσουν οποτεδήποτε (οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματός τους) και είναι τα παρακάτω.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 25 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

miniMBA (στα Ελληνικά) *

miniMBA (στα Αγγλικά) *

 

SMALL SCALE BUSINESS MANAGEMENT *

 

* Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 50 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 25 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **

MARKETING, CUSTOMER CARE & CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT **

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων διοίκησης **

MANAGEMENT **

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων **

MARKETING **

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **

STRATEGIC MANAGEMENT **

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ **

COMMUNICATION, PUBLIC RELATIONS & LEADERSHIP **

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ **

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT **

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ **

INTERNET AND EMAIL MARKETING **

ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ **

INTERNATIONAL BUSINESS **

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ **

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT **

 

PROJECT MANAGEMENT **

 

STARTING YOUR OWN BUSINESS **

 

SPORTS MANAGEMENT **

 

HERITAGE TOURISM & MUSEUM MANAGEMENT **

 

**Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 20 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 10 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ***

PRINCIPLES OF MANAGEMENT ***

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ***

PRINCIPLES OF MARKETING ***

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ***

PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT ***

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ***

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ***

 

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ***

 

 

*** Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 14 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 7 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ****

INTRODUCTION TO MANAGEMENT ****

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ****

INTRODUCTION TO MARKETING ****

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ****

INTRODUCTION TO STRATEGIC MANAGEMENT ****

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ****

 

 

**** Στους συμμετέχοντες δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα PART TIME, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν σε 10 εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 5 full time εβδομάδων (μειώνοντας ανάλογα τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις).

 Ο νέος κύκλος των ondemand προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει προγράμματα του UNIVERSITY WITHOUT BORDERS (που αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία Καθηγητών από 61 Πανεπιστήμια, 27 διαφορετικών χωρών και των 5 Ηπείρων), τα οποία έχουν προσαρμοσθεί στην Ελληνική πραγματικότητα. Την τελευταία περίοδο τα προγράμματα του UNIVERSITY WITHOUT BORDERS έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 3500 άτομα από 18 χώρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 5, 7, 10 ή 25 εβδομάδες (ανάλογα με το πρόγραμμα)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματός τους (οποιαδήποτε ημέρα του έτους)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους 2 τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που επιθυμούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους

ΤΜΗΜΑΤΑ «PART-TIME»: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους PART TIME, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους το διπλάσιο χρόνο (14 ημέρες) για να ολοκληρώσουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «PART-TIME»: 10, 14, 20 ή 50 εβδομάδες (ανάλογα με το πρόγραμμα)

 Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, όπως και ενδιαφερόμενοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα (ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία κλπ).

 Πριν από τη λήξη του προγράμματος και για την αξιολόγησή τους, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος σε ΤΕΣΤ αξιολόγησης και υποβάλλουν ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, την οποία υλοποιούν με βάση οδηγίες που τους παρέχονται. Η δομή των προσφερομένων προγραμμάτων κατάρτισης είναι ευέλικτη και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλέξουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματός τους.

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

1) σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ,

 2) σε απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία και

 3) σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο καιηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail).

Με την επιτυχή ολοκλήρωσης του προγράμματός τους, απονέμεται στους εκπαιδευόμενους ΒΕΒΑΙΩΣΗ.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισής οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή υποστήριξη από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, που δρα ως Σύμβουλος-Καθηγητής του εκπαιδευόμενου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, τα νέα ondemand προγράμματα προσφέρονται με σημαντική μείωση των διδάκτρων τους προς όλους, ούτως ώστε το τελικό κόστος συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα να είναι:

  •         145 Ευρώ για τα προγράμματα των 5 εβδομάδων
  •         175 Ευρώ για τα προγράμματα των 7 εβδομάδων
  •          215 Ευρώ για τα προγράμματα των 10 εβδομάδων
  •          415 Ευρώ για τα προγράμματα των 25 εβδομάδων

 Στο παραπάνω κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Οι εκπαδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τα δίδακτρά τους σε δόσεις (2-8 δόσεις  & ποσό δόσης 80-110 Ευρώ ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PART TIME: 210 Ευρώ των 10 εβδομάδων, 250 Ευρώ των 14 εβδομάδων, 310 Ευρώ των 20 εβδομάδων, και 590 Ευρώ των 50 εβδομάδων

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: για να λάβετε πληροφορίες για τα προγράμματα και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία των αιτήσεων θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgBoq8XpkkjJyQNNDjVduF1e1MCbLda3vxz0aNwHohpKM9A/viewform

& στο hondrosdiomidis@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 6934293632.

 Ο αριθμός θέσεων σε κάθε πρόγραμμα είναι περιορισμένος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 HOBAUnitonlineat:

HELLENIC OPEN BUSINESS ADMINISTRATION

 

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2020-2021 μόνο με 30 €

HELLENIC OPEN BUSINESS ADMINISTRATION

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2020-2021 μόνομε30

 

Πολλαπλά οφέλη – εκπτώσεις

Η συνδρομή αφορά τα ondemand& Εξ ΑποστάσεωςminiMBAκαι 40 προγράμματα επιμόρφωσης-ειδίκευσης σε τομείς management, marketing, στρατηγικής επιχειρήσεων

 

Η συνδρομή ισχύει για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 και περιλαμβάνει:

 

  • Εξασφάλιση θέσης και στα 41 προγράμματα ΗΟΒΑ που προσφέρονται ondemand και εξ αποστάσεως (συμπεριλαμβανομένου του miniMBA).
  • Έκπτωση διδάκτρων μέχρι 30% σε 2 προγράμματα της επιλογής σας (50 € για τα προγράμματα των 25 εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του mini MBA, και 30 € για όλα τα υπόλοιπα.). H έκπτωση ισχύει για την εγγραφή σας τμήμα FULL TIME ή PART TIME, για όλα τα προγράμματα (Ελληνικά και Αγγλικά), καθώς και για την περίπτωση της τμηματικής καταβολής των διδάκτρων (με δόσεις). Το μέγιστο συνολικό όφελος ανά συνδρομητή ανέρχεται σε  80 €
  • Η παραπάνω έκπτωση των συνδρομητών ισχύει επιπλέον οποιασδήποτε άλλης προσφοράς.
  • Δυνατότητα να ξεκινήσετε τα προγράμματά σας σε 2 διαφορετικές ημερομηνίες: 22/2/2021 και 29/3/2021 (χωρίς περιορισμό στον αριθμό των προγραμμάτων).
  • Συνεργασία με Σύμβουλο Εκπαίδευσης για να επιλέξετε το προγράμματα που είναι κατάλληλα για εσάς με βάση την εκπαιδευτική και εργασιακή σας εμπειρία και τους προσωπικούς σας στόχους, επιδιώξεις και προσανατολισμούς.

 

Membership sharing: δυνατότητα να μοιραστείτε τη συνδρομή σας με επιπλέον άτομα της επιλογής σας (μέχρι 2), τα οποία θα έχουν τα ίδια οφέλη με εσάς (όλα τα παραπάνω). Με αυτό τον τρόπο:

 

ü  Μειώνεται το κόστος συνδρομής ανά άτομο (σε 15 € για την περίπτωση του ενός επιπλέον ατόμου και σε 10 € για την περίπτωση των 2 επιπλέον ατόμων).

ü  Αυξάνεται το συνολικό όφελος (μέχρι 160 € για την περίπτωση του ενός επιπλέον ατόμου και σε 240 € για την περίπτωση των 2 επιπλέον ατόμων).

ü  Κάνετε την επιμόρφωσή σας μία ευχάριστη ομαδική διαδικασία σε συνεργασία με τα άτομα που επιλέγετε.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ: μέχρι Παρασκευή,18 Δεκεμβρίου 2020.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΗΟΒΑ: για να λάβετε πληροφορίες για τις συνδρομές ΗΟΒΑ και πως μπορείτε να την αποκτήσετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgBoq8XpkkjJyQNNDjVduF1e1MCbLda3vxz0aNwHohpKM9A/viewform

 

& στο hondrosdiomidis@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 6934293632.